Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

OUR SECTORS

Driven by passion for innovation to advance the sectors we serve over 500 customers annually from all over the world, ranging from small start-ups to large private or public organizations and world class multinationals from a diverse variety of industry sectors.

What they have in common is the need for a reliable manufacturing partner with extensive expertise, in-depth experience and efficient capacity to deliver projects on-time, on-budget and with minimal risk. The reason they rely on us is due to the combination of our technological capacity, our state-of-the-art operations and our long proven manufacturing expertise.

Find your industry below to learn more: