Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

PRIVACY POLICY

In general, you can visit the online VETA SA website anonymously and without providing any personal details. However, sometimes we or our partners need certain information from you.

In certain cases, you might need to provide us with some personal details. For example, you might need to provide some details, such as your name and your postal or e-mail address, so that we can contact you to process an order; or, you might need to provide your credit card details in order to make a purchase from us. Our goal is to inform you on the use of this information by us before we collect it. If you declare that you do not wish us to use this information as a basis for further communication with you beyond fulfilling your requests, we shall respect your wishes. If you provide us with personal information of an individual other than yourself, e.g., your spouse’s or a colleague’s, we shall assume that you have their consent to do so.

Using and Sharing Personal Information

The following paragraphs describe in detail how VETA SA can use your personal information and who they can share it with. Depending on the VETA SA website type you visit, one or more of the aforementioned paragraphs may apply. For example, if you order a product via a VETA SA website, your information will be handled according to paragraphs “Processing your transaction” and “Use for marketing purposes”.

Processing your transaction

If you submit a request at a VETA SA website, e.g. for a product or service, for callback or for specific marketing material, we shall use the information you provide us to handle your request. For this purpose, we may share your information with other parties involved, e.g. other VETA SA departments, VETA SA Business Associates, financial institutions, transport companies, postal or state authorities (e.g. Customs authorities). We may also contact you concerning a transaction in the context of a customer satisfaction survey or for market research purposes.

Use for marketing purposes

The information you provide to VETA SA via the company website may also be used by VETA SA and certain third parties for marketing purposes. However, you will have the opportunity to choose in advance whether you wish to allow the use of your information for such purposes or not.

Safety and Quality of Information

Our purpose is to protect your personal information and maintain its quality. We apply appropriate measures and procedures, such as, e.g., use of encryption when transferring certain sensitive information, in order to protect your information and maintain its quality.

Completion of Information

We may periodically complete the information you provide via the VETA SA website with information from other sources, such as, e.g., information confirming your address or other available information regarding businesses. This is to maintain the accuracy of the information gathered and to serve you better.

Use of Suppliers

In certain cases, VETA SA uses suppliers to collect, use, analyze and process information in any other way. VETA SA’s standard practice is to request from the aforementioned suppliers to handle this information according to VETA SA’s policy.

Cookies, Web Beacons and Other Technologies

Sometimes we collect information that cannot be associated with a specific individual (impersonal information) from visits to our website, which helps us offer better services to our customers. For example, we record our visitors’ domains and their activity on the VETA SA website, but in a way that the information collected remains impersonal. This information is also called “clickstream data”. VETA SA or others on the company’s behalf may use this information to analyze trends and statistical data, in order to help us offer better services to our customers.

Moreover, when we collect your personal information during a transaction, we may record certain impersonal information regarding the particular transaction and combine it with other impersonal information, e.g. clickstream data. This information is used and analyzed only in aggregate, in order to identify trends and patterns. This information is not processed on an individual user level.

We collect the information mentioned in the above paragraphs through the use of various technologies, such as cookies. A cookie is a data set that can be sent from the website to your computer’s browser and saved on your computer as an anonymous trace that identifies your computer, but not you personally. Some VETA SA webpages use cookies that are sent by VETA SA or third party suppliers, or other technologies, in order to serve you better the next time you visit the website. You can set your browser to ask you before receiving a cookie, so that you can decide each time whether you accept it or not. You can also completely turn off cookies on your browser. However, if you do so, some websites may not work properly.

The VETA SA website uses web beacons or other technologies in order to adjust for purposes of offering better services to customers. These technologies may be used in various pages of VETA SA’s website. When a user visits these pages, a notification concerning this visit is generated, which can be processed by us or our suppliers. Web beacons usually work together with cookies. If you do not wish the cookie information to be associated with your visits to those pages, you can deactivate cookies on your browser.

Tracking of Service Quality

For certain online transactions you may need to call us or receive a call from us. Please note that the general practice of VETA SA is to track and, in some cases, record those calls for purposes of staff training or quality assurance.

Online Advertisements

Some companies help us offer interactive online advertisements, such as banner ads. Those companies may collect and use information concerning customers, in order to help us better identify the offers, the promotional activities and the advertisement types that are most appealing to our customers. The information collected is aggregate and, thus, cannot be personally identifiable. However, if you do not wish to have such information collected by those companies, you may visit http://www.networkadvertising.org/ and follow the instructions to opt out of this information collection.

Legally Required Disclosure

Please note that, in some cases, a request may be made to disclose information by court or state order, summons or warrant.

Links to websites that do not belong to VETA SA

The VETA SA website may contain links to other websites. VETA SA is not responsible for any personal information processing practices of those websites, or for their content.

Notification in the event of changes

Whenever this statement is essentially amended, a relevant notification will be displayed on this website's home page for 30 days.