Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

SHEET METAL CUTTING

VETA has heavily invested in advanced sheet metal cutting technologies, machinery and production capacity over the last years, to become a premier European sheet metal manufacturer and a trusted  subcontractor partner for a wide range of business sectors. Laser cutting, waterjet cutting and punching, are the three pillars of our sheet metal manufacturing services.

Facilities expansion, in-depth expertise of our well trained personnel combined with decades of manufacturing experience, have become a company asset.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you