Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

SHEET METAL BENDING

Forming the future of bending

Bending of sheet metal is a crucial process in the manufacturing industry. VETA has invested in bending machinery in order to meet fabrication requirements of nowadays. There are three basic types of bending utilized by VETA, each defined by the qualities of the material and the specific forming process applied. VETA’s cutting edge technologies, innovative processes and operations in the field of press brakes, panel bender and plate roll, have resulted in maximizing our production capacity and delivery performance within in budget and on time.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you