Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

EV CHARGING STATIONS ENCLOSURES

CUSTOMIZED SHEET METAL ENCLOSURES FOR EV CAR CHARGING STATIONS

Electric cars are dynamically entering our lives, by 2040 55% of new car sales and 33% of the global fleet will be electric!
Incentives for the purchase of electric cars create the need to install charging systems in all types of facilities such as: homes, parking lots, supermarkets, refueling stations.

In this context, VETA has developed strategic partnerships in Greece, with major companies in the car charging stations sector.
From the idea, to the design, development, production and optimization of processes to meet the required needs,
VETA AEBE offers complete products, from small constructions to integrated systems in order to create a friendly charging environment through the appropriate infrastructure.

VETA SA is a leading manufacturing company in customized sheet metal fabrication, which widely applied in various kinds of commercial and industrial machines.
Representative products are electric cabinets, slot machine cabinets, telecom cabinets.

Your Research and Development Partner

From idea – development – production – problem solving through the process

VETA SA has been concentrating on customized sheet metal products to meet different assembling needs.

Operating from a 236,806 sq. ft total plant space and 3 privately owned, state-of-the-art industrial plants, VETA is in a position to deliver a full range processing techniques for sheet metal fabrication, such as sheet metal cutting, punching, bending, welding, stamping, Powder Coating, Assembly, Warehousing and Despatch.

Complete series of products, ranging from small sheet metal parts, to bigger sheet metal housing and large sheet metal cabinets.
Engineering designing services would also be available if you don’t have drawings or sample.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you