Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
OUR PEOPLE
Meet Our Team and Our Values

AT VETA, WE KNOW THAT IT IS THE PEOPLE BEHIND THE TECHNOLOGY THAT MAKE THE DIFFERENCE

Our people are the co-creators of VETA’S brand reputation. A skilled and self-fullfilled team will provide more value to the customer. To this extent, our team is commited to an ongoing process of our Continuous Progress Strategy. At VETA, we also understand that we can have more than we have got by becoming more than we are. VETA combines the power of its people expertise to adopt to changes, increase operational efficiency, achieve customer experience, incorporate new mindsets as well as to exploit new technologies and innovations.

 

MANUFACTURING PROFESSIONALS WHO UNDERSTAND YOUR CHALLENGES

 With our team’s in-depth technical knowledge, collective experience and collaborative working environment in highly intensive and demanding projects around the world, VETA is in a position to offer high-end manufacturing and fabrication services within the timeframe today's world requires.

Expertise in complex and demanding projects is key to VETA’s outstanding international performance and its recognition as a world-class precision sheet metal manufacturer.

 

 • We support you with 245 Dedicated Manufacturing Experts

VETA’s powerful workforce is composed of 60% high-skilled manufacturing technicians and workers, 30% proficient engineers and talented industrial engineers and 10% administrative staff.

 

 • We invest in Technical Training & Development

At VETA, we very well know that our success is based on the competence and professionalism of our people. To this end, VETA is committed to the building of a sustainable skills base needed to enhance innovation and productivity. Our objective is that every VETA employee regularly augments his or her expertise with top-class training programs to reinforce our team spirit.

 

 

OUR PEOPLE 

Our people make the difference. We aim at ensuring our people are well protected, risks are minimized, and a healthy and safe workplace is maintained. To this end, Veta implements a comprehensive and internationally standardized Occupation Health and Safety (OHSAS) system, to ensure the continuous improvement of the working environment according to the latest standards. In January 2018, VETA received a 98% overall facility score in a Workplace Conditions Assessment Report issued by an independent third party organization.

 

LEARN MORE ABOUT OUR STAFF POLICY & STANDARDS

 • We ensure Optimal Employee Engagement

Rewarding efforts and recognizing employees are at the very heart of our business philosophy and in line with our core values. Part of an every day process is collecting feedback from our people and gather insight about the corrective actions that need to be met either due to a gap in the system or due to attempting to reach the next level. By encouraging our people to engage, we’re able to improve our operational as well as our organizational efficiency and continue to make Veta more than it is, as its people are becoming more than they were.

 

 • We persistently invest in Staff Training

We care to provide our team with the training they need to advance in their daily work and to become knowledgeable about the latest technologies and industry developments. Maintaining our workers' skills and improving their performance by incorporating training and professional development, helps to strengthen our efforts for enhanced productivity and organizational growth.

VETA offers its employees a wide range of  training & development programs including:

 • Technical & Soft skills improvement
 • Planning & organization enhancement
 • Self-Motivation & problem-solving skills
 • Interpersonal skills
 • Teamwork enhancement with teambuilding activities

 

TRAINING AND DEVELOPMENT (T&D)

For us at VETA, reaching out to our people’s talent, knowledge and expertise is part of leveraging success or failure. We understand that our peoples' skills are a great source of competitive advantage and therefore in our Training & Development programs, our endeavour is to spark the desire for learning and knowledge at every stage and also get an in-depth understanding of where we are heading to.

 • We believe in the participatory concept

At VETA we believe, that when we combine the energy, knowledge and skills of a motivated group of people, then the team can accomplish the goals collectively set. All projects are identified in a participatory manner. 

 • We encourage Staff Engagement

We encourage the members of our team to fully participate by adding their input and suggestions on how to do things better. There is an open line in which people can suggest ways in improving either operationaly or elsewhere, thus making a meaningful difference to all.  

 • We ensure Inclusion and Extroversion

Our approach to corporate governance is based on an inclusion and extrovert philosophy to ensure operational efficiency. This approach is a set of guiding principles that enhances VETA’s  ability to achieve better business results by engaging people from diverse backgrounds and perspectives through open-minded and extrovert decision-making.

 • We promote our set of Values

We put our business agenda into action by creating an environment of involvement, respect, and connection in a way that is mutually beneficial.

We aim to:

 • Build trust
 • Provide our people with a pleasant place to work
 • Offer opportunities for self-development
 • Foster collaboration within the team
 • Encourage innovative and creative thinking
 • Inspire and motivate
 • Reward engagement