Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

OTHER METAL PRODUCTS

Your trusted subcontracting partner

As a result of hard work, heavy investment, collective effort, measurable results, VETA  maintains and enjoys the credibility and confidence from its client base when it comes to subcontracting. As credibility and trustworthiness are the most valuable assets together with integrity and collaborative work, we at VETA, deliver superior quality, value and trust to our clients. 

Today, VETA offers high-end subcontracting manufacturing services for complex metal components or spare parts needing  precision,repeatability which are a result of solid and consistent processes.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you