Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

COPYRIGHT

It is prohibited to copy, reproduce, republish, upload on server, send, transmit, distribute or use this website and any of its contents to create derivative works without prior written consent of VETA SA, with the exception that VETA SA grants an exclusive, non-transferable, limited license to access and view pages of this website, exclusively on your computer, and for your personal and non-commercial use of this website.

This license is granted on condition that you shall not modify the content displayed on this website, you shall comply with the copyright notices and any other notices regarding property, and you shall accept any terms, conditions and notices that accompany the content or are otherwise defined in this website. In any case, any material provided for download, access, or any other use on this website shall be governed by the aforementioned terms, conditions and notices, as well as by any license terms, conditions and notices specific to that material.

Non-compliance with the terms, conditions and notices on this website will result in the immediate termination of any rights granted without prior notice, and you will have to immediately destroy any copies of the downloaded material that you possess or control. Apart from the limited license granted in the previous paragraph, VETA SA does not grant any express or implied right or license as per any patents, trademarks, copyrights or any other intellectual property or other property rights. You may not mirror the contents of this website on another website or any other medium.