Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

INFORMATION TECHNOLOGY

ENCLOSING INFORMATION TECHNOLOGY 


Veta has very closely been working with our partners in order to meet the growing requirements of information technology. To this extent, VETA has been focused on this market segment and has been constantly delivering products that are of high precision and aesthetics. Goods of this nature are directed to banks,lottery companies and even some of the largest software corporations that need to enclose their technology in. Solid technical support, specialization and manufacturing capabilities are key.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you