Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

SHOP FITTING & DISPLAYS

YOUR COMPLETE RETAIL PARTNER

Experienced Shop Fitters

With extensive expertise and in-depth experience in shop-fitting and modular display systems VETA is your complete retail partner. We have experience delivering complex retail projects worldwide. VETA combines broad manufacturing expertise and multi-sector knowledge with cutting-edge technology to strengthen its operational performance, scale up its production volumes and provide high-end services.

 

TRANSFORMING INTERIOR SPACES INTO ATTRACTIVE RETAIL CONCEPTS

Experiential Retail Experts

Our dedicated, highly skilled and experienced shop fitting team of engineers and project managers can bring your project to life and transform your idea however demanding into a complete experiential shopping concept.

 

INTEGRATED SHOP FITTING SOLUTIONS

From conceptual design of our customers to value engineering, manufacturing, logistics and installation, VETA provides a full spectrum of shop-fitting services tailor made to your needs. Through its innovation driven strategy enabled by its advanced manufacturing technology and full-scale industrial capacity VETA is in a position to offer a complete suite of end-to-end shop-fitting services and reliable, smart and flexible in-store retail solutions.

  • Value Engineering

VETA operates a fully integrated engineering department consisted of highly-skilled engineers, project managers and retail experts. At VETA, we continually invest in advanced 3D modeling and high-end engineering software, supported by our recently upgraded Product Data Management hardware and server systems. Today VETA owns 18 3D CAD licenses, incorporated directly to our fully customized online ERP and MRP systems.

  • Manufacturing

VETA offers an array of innovative end-to-end fabrication solutions with a strong focus on precision sheet metal manufacturing, components and fabrications combined with other necessary materials such as wood, glass, plastic, electrical parts and prints which are needed to complete each project.  VETA is in a position to offer a complete services toolkit, from value engineering, process optimization, product development to a turn- key manufacturing production of over 42 operations. A specially designed ERP-MRP software is the key factor to maintaining a precise operational flow.

  • Logistics

VETA has established a comprehensive logistics system in order to ensure that customer requirements are met. We have upgraded our facilities operations to comply with international standards in logistics management and storage safety. Our advanced assembly facility is organized in four separate areas, e.g storage, assembling, quality inspection and packaging.

  • Installation

Our team of professional installers are able to provide high quality installation services. Along with our local partners we provide complete installation services special designed to your needs, according to the plan, on-time budget, safely and reliably. VETA simplifies the installation process to ensure a reliable and cost-effective execution. With the depth of our experience we are able to offer bespoke installation services and address demanding projects however challenging.

We provide advanced manufacturing solutions to create memorable retail experiences.

 

EXPERIENCE IN THE ENGINEERING AND FABRICATION OF SPECIAL PROJECTS

Thorough engineering allows for seamless production runs. Tubular, sheet metal units or a combination of both, may be used in order to reach the outcome. In cases, non-metal materials and fittings, are also used in order to complete the end product. A team of 4 certified electricians assists, when there is a request for electrics installation.
 

NEXT GENERATION IN-STORE DISPLAY SYSTEMS

With a well-established manufacturing history, extensive expertise in shop fitting and in-depth experience in developing next generation in-store display systems we are able to provide comprehensive retail services to help you improve your customer retail experience.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you