Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
QUALITY SYSTEM
Wants do not get met consistently.Standards do.

We take responsibility for the impact our operations have on the environment and society, and maintain a safe workplace for our employees.

COMMITTED TO AN EFFECTIVE & SUSTAINABLE QUALITY SYSTEM

At VETA, we have a responsibility to ensure that our customers receive the right quality at the right time. In order to sustain our vision and to safeguard a credible and consistent outcome to our clients, partners and stakeholders, VETA operates an integrated Quality Management System. In order to effectively monitor a series of Quality assurance systems, VETA has an in house team of International Registered Certified Auditors, 6σ Yellow Belt, supporting and updating the system.

 We are well aware that wants do not get met consistently, standards do.

 

DAY-TO-DAY QUALITY ASSURANCE

VETA has developed the Veta Management System (VMS), a complete quality system containing a process library of all of our procedures and instructions. Our commitment  to continuous assessment and improvement is backed by indicators measuring our performance in a wide range of issues. Regular internal audits and independent external audits verify that our Quality Management System conforms to industry standards attempting to continually improve upon the service that we offer. 

 This is achieved by:

  • systematically setting quality objectives
  • defining actions and supplying the resources to achieve them
  • measuring many aspects of quality at various stages of the patent process
  • analyzing results
  • asking our users and partners community for feedback
  • improving the system by means of systematic corrective and preventive actions.

Learn more about our Quality Policy

OUR CERTIFICATES 

VETA has earned a number of International, regional, and local certificates. External certifications safeguard the operational effectiveness of the Veta Quality System. These certifications have standardized our quality management system requirements and resulted in improved quality and overall performance.

  • Our Quality System was successfully certified according to European Standard EN ISO 9001:2015 International Quality Standard.
  • VETA is accredited to the ISO 14001:2015 Environmental standard.
  • VETA is certified with the ISO 45001:2018, an international occupational health and safety management system.