Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

FURNITURE

The furniture industry is a dynamic sector worldwide, posing many challenges from material handling, product variation, process variation and volume fluctuation. VETA’s production capacity along with its experienced team are combined to provide high-end furniture solutions tailored to the needs of the requirement, big or small either for a large or a medium scale production.


Steel parts can be powder coated, or even surface coated in a series of architectural finishes. Stainless steel parts can be delivered as unique parts, sub-assemblies or full assemblies with a polish no.7 (mirror), no.8 (super mirror), brushed or matt, depending on the specification. Aluminum fabrications are also available which can then be powder coated or anodized. A broad range of solutions is delivered under one roof.
 

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you