Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

WELDING

Welding is the fabrication process that joins parts and components, usually metals, by causing fusion. As a metal subcontracting service provider, VETA has invested in different types of welding hardware and methods, depending on the nature of the requested outcome. VETA’s welding team is specialized in different welding processes and materials, to ensure optimal fabrication performance. Our welding infrastructure includes 12 manual welding stations and 4 state-of-the-art robotic welding stations. 

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you