Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

ADVANCED ASSEMBLY

YOUR COMPLETE MANUFACTURING PARTNER

Today, VETA is in position to provide tailor-made sheet metal assembly services giving our customers the opportunity to outsource some of their assembly work, allowing them to focus on their core business. For optimum performance, our advanced assembly facility is organized in four separate areas, e.g storage, assembling, quality inspection and packing.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you