Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

SNEEZE GUARDS

Get your business ready to safely open

VETA SA has engineered and manufactured the Anti-Covid19 Plexiglass Protective system both for the employees as well as customers.
The Sneeze Guard system creates a physical separation and helps maintain social distancing for most offices and businesses such as:
Retail Shops, Restaurant counters, Reception desks, Office Staff, Optical Shops, Medical offices , Government agencies, Pharmacy locations and many other establishments.

The Plexiglass Sneeze Guard system provides an unobtrusive solution for customer service areas, allowing transactions to take place in the safest and most responsible way.

As of March, VETA has installed more than 25000 plexiglass protective systems throughout Greece:

Clientele:

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you