Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

MANUFACTURING INDUSTRY

SUBCONTRACTING RELIABILITY

Over the years VETA has accumulated a significant reputation capital working as a trusted subcontracting partner for a range of blue chip companies. Whether it is for a fully assembled, installations modular or simple parts and components, VETA is in the position to provide assisance.

 OPTIMAL MANUFACTURING PERFORMANCE

VETA is in a position to provide a wide range of subcontracting tailor-made solutions according to customer’s specifications. We have scaled our production capacity to always offer quality based services and optimum performance, whether we work for medium or large scale production volumes. Our investment plan has contributed to this direction as new machinery provides with more flexibility,accuracy and many times less production operations. 

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you