Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

OTHER SERVICES

BRINGING YOUR IDEAS TO LIFE

VETA is more than a metal manufacturing company. Since its inception, new production stages and working stations have been added to enrich our business operations. Today, through its fully equipped and vertical integrated in-house plant facilities, VETA is in a position to offer a full spectrum of prototyping, engineering, fabrication, finishing and logistics services.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Please fill out the form and we'll get back to you