Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
21/9/2018

VETA SPONSORS THE GREEK PAVILION IN LONDON DESIGN BIENNALE!

London Design Biennale | September 2018

VETA SA sponsors Nassia Inglessis and her project "ΑΝΥΠΑΚΟΗ" which participates in London Design Biennale 2018. Studio INI- Interventions by Nassia Inglessis has been invited by the director of the Biennale to represent Greece in 2018 and her participation is endorsed by the Embassy of Greece in London.
 

A few words about the exhibition

London Design Biennale has international exposure at the central landmark of London, that attracted a quarter of a million visitors in 2016 and receives global media coverage.
 

Disobedience by Nassia Inglessis

More than 40 countries took part in the exhibition which was established around the theme of emotional states. The Greek Pavilion presented the kinetic installation, entitled ‘ΑΝΥΠΑΚΟΗ’ (Disobedience). It was selected for the central courtyard exhibit at Somerset House, and coupled rigorous design research with public engagement to create an experiential installation.

VETA SA, which is closely associated with initiatives that promote new design ideas, became a sponsor and enjoyed the cooperation with Nassia Inglessis and her team!

 

Watch behind the scenes footage