Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Η ομάδα και οι αξίες μας

ΣΤΗΝ VETA ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  

Η VETA είναι προπάντων οι άνθρωποι της. Μια δυναμική ομάδα στελεχών, τεχνικών και διοικητικών με υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στον χώρο και της βιομηχανικής παραγωγής οι οποίοι με την ενεργή τους συμμετοχή, με συστηματική δουλειά και προσπάθεια συμβάλλουν καθημερινά και καθοριστικά , στην ανάπτυξη, το κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας.  

Η αξιοπιστία μας είναι πάνω απ’ όλα η αξιοπιστία της ομάδας μας. Τα επιτεύγματα μας είναι τα ατομικά και συλλογικά επιτεύγματα της ομάδας ως συνόλου και επιστέγασμα μια μιας κοινής, μιας επίμονης συλλογικής  προσπάθειας. Η αξιοπιστία χτίζεται σε βάθος χρόνου, στη βάση ισχυρά θεμελιωμένων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό και στην VETA  αναγνωρίζουμε πως οι άνθρωποι μας αποτελούν το επίκεντρο της δράσης μας και αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Εργαζόμαστε καθημερινά, μεθοδικά και συστηματικά ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Αναγνωρίζουμε πως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα οργανισμού συναρτάται με το συνολικό επίπεδο της ομάδας.   

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού συνδυάζοντας καλές πρακτικές, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα, υλοποιώντας ένα αξιόπιστο σύστημα αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 

Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων σε συνδυασμό με την επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την εμπέδωση κουλτούρας συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος αποτελούν το τρίπτυχο της εταιρικής μας κουλτούρας και την στέρεη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε το όραμα μας.  

Προς το σκοπό αυτό, η VETA εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (OHSAS), ώστε να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος με βάση τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Οι επιδόσεις μας στους τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους που διεξάγουμε αποτελούν προιόν συνέπειας και συστηματικής προσήλωσης στους στόχους. Το 2014, η VETA έλαβε γενική βαθμολογία εγκαταστάσεων 94% στην αναφορά αξιολόγησης εργασιακών συνθηκών από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης. Το 2018 η εταιρία αξιολογήθηκε με 98% από διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης στον εξωτερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον τομέα των “ETHICS" που περιλαμβάνει  μεταξύ άλλων ζητήματα  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα, την παιδική εργασία, την υγιεινή και την ασφάλεια. 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ VETA 

Στην VETA , επιχειρούμε συγκροτημένα να καλλιεργήσουμε την φιλοσοφία συνέπειας και ευθύνης, αλλά και με εγγενώς εγγεγραμμένη στο πυρήνα μας, μιας κουλτούρας συνεργασίας , η οποία επηρεάζει το περιεχόμενο και τους άξονες της πολιτικής μας.   

Στο πλαίσιο της καθημερινής μας λειτουργίας επιζητούμε από όλους τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας την αξιολόγηση, ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή όλων παρέχοντας σε όλους πολλαπλές δυνατότητες διατύπωσης γνώμης, υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την βελτίωσης της εταιρικής οργάνωσης και λειτουργίας.   

Παράλληλα στο πλαίσιο των τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και ενδελεχών ποιοτικών ερευνών που διεξάγουμε, συγκεντρώνουμε ποικίλα δεδομένα που μας βοηθούν να αναλαμβάνουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες,  διορθωτικές ενέργειες και αλλαγές στις οποίες χρειάζεται να προβαίνουμε, προκειμένου να αναδείξουμε δυσλειτουργίες ώστε να βελτιστοποιήσουμε πρακτικές σε οργανωτικό επίπεδο. Η διαρκής ενημέρωση και η εμπέδωση της φιλοσοφίας και της πολιτικής μας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για μας κεντρικό στοιχείο της εταιρικής μας στρατηγικής.  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Στην VETA γνωρίζουμε πως η πλήρης αξιοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των προσωπικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη και την προοπτική της εταιρείας σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό και επενδύουμε συστηματικά στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού  μας,  εφαρμόζουμε στοχευμένα προγράμματα και υιοθετούμε καινοτόμες πρακτικές ώστε να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, και να ανταποκρινόμαστε με αποτελεσματικότητα σε υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών έργα, ειδικές κατασκευές και πολυσύνθετες εργασίες.   

Στο πλαίσιο αυτό η VETA μεριμνά ώστε να παρέχει συστηματικά στο προσωπικό της ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ειδικότερα: 

 • Βελτίωσης τεχνικών δεξιοτήτων
 • Ενίσχυσης κατάρτισης σε εξειδικευμένους τομείς βιομηχανικής παραγωγής
 • Διαχείρισης κρίσεων και επίλυση προβλημάτων
 • Ενίσχυσης της συνεργασίας και της δημιουργικής άμιλλας
 • Ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων  

 

Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια.  

Ενθαρρύνουμε την συμμετοχή , επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την πρωτοβουλία, επιζητούμε την έκφραση γνώμης. Μεριμνούμε ώστε να διατηρούμε διαρκώς μια ανοικτή γραμμή επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.  

Διασφαλίζουμε την ένταξη όλων. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. 

Στην VETA διασφαλίζουμε την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής, αναγνώρισης και επαγγελματικής ανάδειξης σε όλους τους εργαζόμενους μας ώστε να καθίσταται εφικτή η ουσιαστική ενσωμάτωση όλων στην πολυμελή μας ομάδα. Εργαζόμαστε καθημερινά και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αρχών και με όρους ισότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας η επιχειρηματική και επιχειρησιακή μας δράση. Εξασφαλίζουμε την κινητικότητα και την προσωπική επαγγελματική ανέλιξη. Μέσα από ένα συνεπές σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης εξασφαλίζουμε την καταπολέμηση παντός είδους διακρίσεων και αποκλεισμών εντός της επιχείρησης ενώ με την παροχή στοχευμένων ενεργειών παρέχουμε μια δέσμη κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή όλων στο όραμα της εταιρείας.  

Εφαρμόζουμε στην πράξη το σύνολο των αξιών μας 

Υλοποιούμε την επιχειρησιακή μας στρατηγική διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον συμμετοχής, σεβασμού και ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με αμοιβαία επωφελή τρόπο. 

Διαρκές μας μέλημα είναι: 

 • Η αναγνώριση και η επιβράβευση της προσπάθειας
 • Η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
 • Η  εμπέδωση και εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Η παροχή ίσων ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας
 • Η παροχή κινήτρων για ενεργή συμμετοχή
 • Η ενθάρρυνση για πρωτότυπη, καινοτόμο και δημιουργική σκέψη