Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
εφαρμόζοντας τα πρότυπα

 Έχουμε ευθύνη για την επίδραση που έχει η δράση μας στο περιβάλλον και στην κοινωνία και διατηρούμε τους χώρους εργασίας ασφαλείς για τους υπαλλήλους μας. 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στην VETA, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εντός χρονοδιαγράμματος. Η αποτελεσματικότητα εξασφαλίζεται όταν οι προσπάθειες της ομάδας μας διεξάγονται στο πλαίσιο ενός τυποποιημένου συστήματος ποιότητας.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ 

Η VETA έχει αναπτύξει το δικό της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Veta Management System - VMS), ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας που περιέχει μια βιβλιοθήκη διεργασιών και περιγράφει  όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, τα βήματα και τις οδηγίες για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας . Η δέσμευσή μας για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση υποστηρίζεται από επιμέρους δείκτες που μετρούν  την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών. Οι τακτικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι που διεξάγουμε πιστοποιούν ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου. 

 Προαπαιτούμενα όλων των ανωτέρω είναι: 

  • ο συστηματικός προσδιορισμός στόχων ποιότητας 
  • ο καθορισμός των ειδικότερων ενεργειών και η διασφάλιση των αναγκαίων για την πραγματοποίησή τους 
  • η μέτρηση διαφορετικών πτυχών ποιότητας σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 
  • η ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
  • η συγκέντρωση παρατηρήσεων από την κοινότητα των χρηστών και των συνεργατών μας 
  • η βελτίωση του συστήματος με στοχευμένες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες 

ΠΟΛΙΤΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ  

Η δραστηριότητα της εταιρίας λειτουργεί με βάση μια σειρά διεθνών προτύπων.  

  • Το πρότυπο EN ISO 9001:2015. 
  • Η VETA διαθέτει το Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015.