Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιθυμίες δεν εκπληρώνονται πάντα με συνέπεια, παρά μόνο όταν εφαρμόζονται πρότυπα.

Λαμβάνουμε την ευθύνη για την επίδραση που έχουν οι εργασίες μας στο περιβάλλον και στην κοινωνία και διατηρούμε τους χώρους εργασίας ασφαλείς για τους υπαλλήλους μας.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην VETA, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εντός χρονοδιαγράμματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι οι προσπάθειες της ομάδας μας πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας. Για να είμαστε διαρκώς σε επαφή με το όραμά μας και για να εξασφαλίσουμε την παροχή των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, στους συνεργάτες και σε άλλους φορείς, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

Η VETA έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Veta (Veta Management System - VMS), ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας που περιέχει μια βιβλιοθήκη διεργασιών με όλες τις διαδικασίες και τις οδηγίες μας. Η δέσμευσή μας για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση υποστηρίζεται από δείκτες που μετρούν την απόδοσή μας σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Οι τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί έλεγχοι πιστοποιούν ότι το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου, καθώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

 Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • συστηματικό προσδιορισμό στόχων ποιότητας
 • καθορισμό ενεργειών και παροχή των πόρων για την πραγματοποίησή τους
 • μέτρηση πολλών πτυχών της ποιότητας σε διάφορα στάδια της διαδικασίας κατοχύρωσης
 • ανάλυση των αποτελεσμάτων
 • συγκέντρωση παρατηρήσεων από την κοινότητα των χρηστών και των συνεργατών μας
 • βελτίωση του συστήματος με συστηματικές διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Η VETA έχει λάβει μια σειρά από πιστοποιήσεις σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι εξωτερικές πιστοποιήσεις διασφαλίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα του Συστήματος ποιότητας Veta. Χάρη σε αυτές τις πιστοποιήσεις, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας μας έχει τυποποιηθεί με αποτέλεσμα βελτιωμένη ποιότητα και συνολική απόδοση.

 • Το Σύστημα ποιότητας της VETA πιστοποιήθηκε με επιτυχία με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 9001:2008 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.
 • Τον Φεβρουάριο του 2015, η VETA έλαβε επίσημη πιστοποίηση για το σύστημα Υγείας και ασφάλειας που αναπτύσσει εδώ και χρόνια, με το Πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια BS OHSAS 18001:2007. Αυτό επιδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για τη μέριμνα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των συναφών συστημάτων διαχείρισης.
 • Η VETA διαθέτει το Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2004.
  • Η VETA είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 για συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ VETA

Για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ελαφρών μεταλλικών κατασκευών πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις συγκόλλησης. Προς τούτο, η πιστοποίηση της καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης, καθώς και των συγκολλητών/χειριστών αποτελεί προαπαιτούμενο. Ένας από τους κύριους στόχους των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διασφάλιση της ποιότητας των έργων συγκόλλησης που εκτελούνται και οι υπηρεσίες συγκόλλησης που παρέχουμε είναι εγκεκριμένες από την Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15614-1:2004 και EN ISO 15614-2:2005.