Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
εφαρμόζοντας τα πρότυπα

Έχουμε την ευθύνη για την επίδραση που έχουν οι εργασίες μας στο περιβάλλον και στην κοινωνία και διατηρούμε τους χώρους εργασίας ασφαλείς για τους υπαλλήλους μας.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην VETA, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εντός χρονοδιαγράμματος.Η αποτελεσματικότητα εξασφαλίζεται όταν οι προσπάθειες της ομάδας μας διεξάγονται απο ένα τυποποιημένο πλαίσιο ενεργειών.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

Η VETA έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Veta (Veta Management System - VMS), ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας που περιέχει μια βιβλιοθήκη διεργασιών με όλες τις διαδικασίες και τ οδηγίες . Η δέσμευσή μας για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση υποστηρίζεται από δείκτες που επιχειρούν να αναδείξουν την αποτελεσματικότητα. Οι τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί έλεγχοι πιστοποιούν ότι το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου.

 Προαπαιτούμενα των ανωτέρω είναι:

  • συστηματικός προσδιορισμός στόχων ποιότητας
  • καθορισμός ενεργειών και παροχή των πόρων για την πραγματοποίησή τους
  • μέτρηση διαφορετικών πτυχών της ποιότητας σε διάφορα στάδια της διαδικασίας
  • ανάλυση των αποτελεσμάτων
  • συγκέντρωση παρατηρήσεων από την κοινότητα των χρηστών και των συνεργατών μας
  • βελτίωση του συστήματος με συστηματικές διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Η δραστηριότητα της εταιρίας λειτουργεί με βάση μια σειρά διεθνών προτύπων. 

  • Το πρότυπο EN ISO 9001:2008.
  • Τον Φεβρουάριο του 2015, η VETA έλαβε  πιστοποίηση για το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας που τηρεί το BS OHSAS 18001:2007. 
  • Η VETA διαθέτει το Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2004.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ VETA

Για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ελαφρών μεταλλικών κατασκευών πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις συγκόλλησης. Προς τούτο, η πιστοποίηση της καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης, καθώς και των συγκολλητών/χειριστών αποτελεί προαπαιτούμενο. Ένας από τους κύριους στόχους των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διασφάλιση της ποιότητας των έργων συγκόλλησης που εκτελούνται και οι υπηρεσίες συγκόλλησης που παρέχουμε είναι εγκεκριμένες από την Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15614-1:2004 και EN ISO 15614-2:2005.