Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ

Η VETA κατασκευάζει πλήθος μεταλλικών προϊόντων, από απλά κουτιά, αρθρωτά περιβλήματα και ερμάρια, έως ολοκληρωμένες μονάδες με απαιτήσεις IP. Τα προϊόντα μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου από ποικιλία βιομηχανικών κλάδων, όπως η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο επιστημονικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα πώλησης και έκδοσης εισιτηρίων, τα βενζινάδικα και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Καθώς προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής, οι πελάτες μας μπορούν να παραμείνουν εστιασμένοι στους επιχειρηματικούς στόχους τους.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 Η VETA παρέχει, επίσης, προσαρμοσμένες λύσεις για περιβλήματα, ερμάρια και ικριώματα τηλεπικοινωνιών. Το επίπεδο διασφάλισης ποιότητας ορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τεκμηρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή παραγωγής και η παραγωγή του συμφωνημένου τελικού προϊόντος.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα ερμαρίων, περιβλημάτων και ικριωμάτων της VETA σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας όσον αφορά στην αντοχή του υλικού, τη διαχείριση καλωδίων και τη θερμική διαχείριση, τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ρύπανσης, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Είτε πλήρως συναρμολογημένες είτε αρθρωτές, οι εγκαταστάσεις μας έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν προηγμένα ή σύνθετα συστήματα επικοινωνίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας