Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών της, προς όφελος της εξυπηρέτησης των συνεργατών μας αλλά και για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις της αγοράς, η  VETA ΑΕΒΕ υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο,  με συνολική αξία που υπερβαίνει τα 8.500.000 €, για να εξασφαλίσει τόσο την αναβάθμιση του υπάρχοντος όσο και την αγορά νέου, υπερσύγχρονου τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στον τομέα της κοπής μετάλλου, με αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση της τεχνολογικής της ικανότητας και την αύξηση του όγκου παραγωγής.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η VETA ΑΕΒΕ αποτέλεσε μία πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα, καθώς ενσωμάτωσε στην παραγωγική της διαδικασία την τεχνολογία κοπής laser με μεγάλης ισχύος μηχανές και με μεγάλες επιφάνειες κοπής. Σήμερα η VETA ΑΕΒΕ έχει εδραιωθεί ως μια από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοπής laser στην Ευρώπη έχοντας εντάξει στην τεχνολογική της δυναμική 16 υπερσύγχρονες μηχανές laser.  

Οι κοπές μεταλλικών ελασμάτων, σωλήνων και κοιλοδοκών με τεχνολογίες κοπής laser και υδροκοπής καθώς και η τεχνολογία διάτρησης με μηχανές punching αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες των παρεχόμενων υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας