Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
More than a metal manufacturer

Η VETA , αποτελεί μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα κοπής και διαμόρφωσης μετάλλου με έδρα την Αθήνα, που από το 1967, έτος ίδρυσής της, εξειδικεύεται στον καινοτόμο σχεδιασμό και την βιομηχανική παραγωγή ειδικών μεταλλικών κατασκευών. Απευθυνόμενη σε μια ευρεία κατηγορία βιομηχανικών κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα ενός ομίλου Εταιρειών, με διεθνή παρουσία και σταθερή ανάπτυξη. 

Σήμερα η VETA ΑΕΒΕ διαθέτει 3 ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ, πλαισιωμένες από σύγχρονες μονάδες παραγωγής, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απασχολεί πάνω από 245 εργαζόμενους με εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλου.  

Έχοντας επενδύσει στην απόκτηση τελευταίας γενιάς τεχνολογιών και μηχανημάτων κοπής, επεξεργασίας, διαμόρφωσης, συγκόλλησης, βαφής και συναρμολόγησης μετάλλου, η VETA ΑΕΒΕ παρέχει υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα σε ομίλους και εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Μέση Ανατολή. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης αντέχουν στο χρόνο όταν θεμελιώνονται σε στέρεες βάσεις  και εξελίσσονται ύστερα από συστηματική προσπάθεια, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, προσήλωση στους στόχους και ένα συνεκτικό πλαίσιο εταιρικών αρχών και αξιών. Για όλους εμάς στην VETA , η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, αποτελεί συλλογικό κεκτημένο όλων των ανθρώπων που εργάζονται, με μέτρο ευθύνης και ισχυρό κίνητρο για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.  

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ | ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Με φιλοσοφία δημιουργικής σύνθεσης και εξωστρεφή προσανατολισμό. Με επίκεντρο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Με ένα ολοκληρωμένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας. Με συνεπές πλαίσιο δεοντολογίας και μέσο την συνεχή επένδυση στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών μας. Με όραμα, σχέδιο και μετρήσιμα αποτελέσματα, η VETA ΑΕΒΕ, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς, δρομολογώντας καινοτόμα σχέδια και υλοποιώντας μια σειρά από στοχευμένες ενέργειες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.  

Προς το σκοπό αυτό η VETA ΑΕΒΕ υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα μακρόπνοο επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ  

Με  βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ. και 3 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής που έχουν εξοπλιστεί με τελευταίας γενιάς ρομποτικά συστήματα, σε συνδυασμό με μια δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και τεχνικών που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της κοπής και διαμόρφωσης μετάλλου, σήμερα η VETA έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί διεθνώς , ομίλους, πολυεθνικές εταιρείες και επιχειρήσεις,  παρέχοντας μια ολοκληρωμένη, κάθετα οργανωμένη δέσμη κατασκευαστικών υπηρεσιών , από την κοπή με laser, punching, υδροκοπή, τη διαμόρφωση λαμαρίνας και σωλήνων, την κοπή σωλήνων με laser, έως ειδικές κατεργασίες μηχανούργησης, ηλεκτροστατικής βαφής και υπηρεσίες συναρμολόγησης . 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 

Η VETA ΑΕΒΕ επενδύει συστηματικά στην συνεχή αναβάθμιση και την επέκταση του τεχνολογικού της εξοπλισμού καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και στα πιο σύνθετα ή απαιτητικά έργα καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η VETA υιοθετεί καινοτόμα μοντέλα επιχειρησιακής οργάνωσης, αξιοποιεί προηγμένα συστήματα στην παραγωγή και εξοπλίζεται με τελευταίας γενιάς συστήματα κοπής και διαμόρφωσης μετάλλου, με στόχο την βελτιστοποίηση του επιπέδου απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και την μεγιστοποίηση της ικανότητας παραγωγής της. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

Η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία στον τομέα της επεξεργασίας υλικών απο μέταλλο  αποτελεί επιχειρησιακή παρακαταθήκη και κεφάλαιο της VETA . Συνεχής μας μέριμνα, να αναπτύσσουμε το εύρος της τεχνογνωσίας μας μέσα από νέες συνεργασίες και επενδύσεις στη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας σε νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής.   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Ως μια κάθετα οργανωμένη μονάδα, η VETA , αναλαμβάνει σύνθετα έργα όπως: εξοπλισμό καταστημάτων, κατασκευή και παραγωγή ειδικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κατασκευές επίπλων, συστήματα προθηκών για μουσεία, ποικίλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές και κατασκευές, εξαρτήματα ανελκυστήρων καθώς και μια ολοκληρωμένη υπηρεσία κατασκευής εξοπλισμού, συστημάτων ραφιών και ταμείων για super markets. Η εταιρία υλοποιεί, συντονίζει και επιμελείται ένα ολοκληρωμένο φάσμα διεργασιών από τον σχεδιασμό έως στην παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

Η VETA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Μια από τις μεγαλύτερες, σε επίπεδο παραγωγικής δυνατότητας, εταιρείες στην ΝΑ Ευρώπη που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία με 16 μηχανές κοπής λαμαρίνας και σωλήνων με τεχνολογία laser. 

  • 3 υπερσύγχρονες ιδιόκτητες μονάδες βιομηχανικής  παραγωγής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ. 
  • 55 CNC μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλου
  • Πάνω από 42 περιφερειακά συστήματα επεξεργασίας και διαμόρφωσης μεταλλικών προϊόντων 
  • 245 εργαζόμενοι 
  • Μέση ηλικία εργαζομένων: 38 έτη
  • Μέση ηλικία εξοπλισμού: 5 έτη
  • Παροχή υπηρεσιών σε πάνω από 500 πελάτες ετησίως
  • Κατασκευή πάνω από 97.500 διαφορετικών προϊόντων ετησίως
  • Κατεργασία 6.500 τόνων μετάλλου ετησίως
  • Η VETA ΑΕΒΕ έχει σήμερα παρουσία σε 10 χώρες σε όλο τον κόσμο, είτε εξυπηρετώντας απευθείας τον τελικό πελάτη είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών