Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 

Η VETA είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε απαιτητικά έργα βιομηχανικής υπεργολαβίας. Έχοντας συμμετάσχει σε μια σειρά κατασκευαστικών έργων έχει αποκτήσει στο πέρασμα των χρόνων  σημαντικό κεφάλαιο τεχνογνωσίας και ειδίκευσης. Από την κατασκευή απλών μερών έως την παράδοση πλήρως συναρμολογημένων εγκαταστάσεων, η VETA παρέχει μια μεγάλη ποικιλία προσαρμοσμένων λύσεων στον τομέα της βιομηχανικής υπεργολαβίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνεργάτη μας.  

 ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Στη VETA αναπτύσσουμε στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των βιομηχανικών κατασκευών στην Ελλάδα και διεθνώς, ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς το συνολικό επίπεδο υπηρεσιών μας. Έχοντας αυξήσει την ικανότητα και το επίπεδο παραγωγής, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας αναθέσεις που αφορούν μεγάλους, μεσαίους ή μικρότερης κλίμακας όγκους παραγωγής. Η συστηματική μας επένδυση σε νέες τεχνολογίες και υποδομές διασφαλίζουν περισσότερη ευελιξία και ακρίβεια, καθώς και  αποδοτικότερη διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας