Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

VIMY MEMORIAL EDUCATION CENTER IN FRANCE

VETA has recently partnered with MUEVO, for the construction of a state-of-the-art exhibition system installed in the new visitor education center of the Canadian National Vimy Memorial in France, an iconic symbol of remembrance and a tribute to all Canadians who served during the First World War. The new visitor education center opened in April 2017 to help the monument tell its important story.