Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

MOVITOR | THE WORLD’S FIRST ALL-IN-ONE TV SAFETY TRANSPORT CRUISER

A whole new approach οn a whole new level
 


Movitor is designed to support consumer electronics retailers. It is made to upgrade the after-sales TV support. It is Ideal for TV transportation and service crew who can now, transport TVs for repair or service to and from customer's location to the service center without damages or scratches.

Safely

With Movitor, a once risky transport operation is now under control!  Using Movitor, TV pick-up and transport become safer, smarter and easier. You will not depend on the crew abilities and skills any more.

Consistently. Efficiently. Effectively.

All through a standard handling process path where Movitor allows the retailer’s TV pick-up crew, to effectively execute a once risky operation. MOVITOR is bringing those standards to life.

WANTS DO NOT GET MET CONSISTENTLY. STANDARDS DO. 
 

It doesn’t just stand still. It stands out! 
LEARN MORE

 

You can always get in touch with our experienced staff to learn more about Movitor!