Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

MUSEUM SHOWCASES FOR THE PETIT PALAIS, THE PARIS MUSEUM OF FINE ARTS

We're delighted to share that we have had the opportunity to work as the manufacturing subcontractor for the construction of the specifically designed showcases placed in the new gallery for the presentation of the "Collection des Icones et des arts Chretien’s d' Orient" at the Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Museum, a high-demanding project successfully managed by MUEVO’s team.  

Our work

The new showcases houses the Eastern Christian Arts and Icons collection of the Petit Palais spanning the period from the 8th to the 19th century. The Petit Palais is the prime location of the permanent collection of icons and art Christian d' Orient. The Petit Palais, the Paris museum of Fine Arts, is an architectural gem dating back to 1900. It was built for the Universal Exhibition and houses the Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. The 1,300 works in the museum (sculptures, paintings, tapestries, art objects, icons) offer a large artistic panorama.

At VETA we’re proud to have contributed to the making of these state-of-the-art museum showcases.