Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
4/8/2023

SUMMER VACATIONS

Throughout the season VETA’s team have worked hard, so it is time for our people to have a break. They will be recharging their batteries in Athens from 14th to 18th of August and will come back on 21st of August. In Thessaloniki the summer break is from 7th to 18th August.