Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
23/12/2022

XMAS HOLIDAYS !!!

It’s always appropriate to take a short break from our projects and enjoy the holidays’ spirit.
VETA will be closed in Athens on 30/12 and 02/01 and in Thessaloniki on 29/12 and 30/12.
Till then, Merry Christmas and Happy New Year!