Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
21/7/2022

SUMMER VACATIONS

Throughout the season VETA’s team have worked hard, so it is time for our people to have a break. They will be recharging their batteries from 15th to 19th of August and will come back on 22nd of August.

Our premises in Thessaloniki will be closed from 8th to 19th of August!