Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

NEWS

23/12/2021
We will be closed for Christmas holidays in 24.12 and in 31.12.2021. We wish you a Very Merry Chr...
Read More
18/06/2021
According to VETAs’ holistic approach that focuses on continuous improvement with procedures and ...
Read More
13/01/2021
According to VETAs’ holistic approach that focuses on continuous improvement with procedures and ...
Read More