Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

COCO-MAT "ODYSSEUS" WOODEN BIKE

COCO-MAT "Odysseus" wooden Bike

Our engineers in collaboration with eco-conscious and bike-lover Greek entrepreneur Paul Efmorfidis & the design team of COCO-MAT, designed and manufactured a very substantial piece the front fork, and other various metal parts of the wooden bicycle "Odysseus". This cooperation reflects the common philosophy of the two companies to inspire and innovate; be conscious with our impact on the environment and balance performance with sustainability.