Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
1/5/2024

EASTER VACATIONS!

🐣 Happy Easter! Wishing everyone to have a nice rest and to create some happy memories with your family!

 

VETA’s team will be back to cater to your needs on Wednesday 8/5!

 

#Veta #MoreThanAMetalManufacturer #HighStandards