Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
28/12/2017

VETA ACQUIRES THREE NEW PRESS BRAKES MACHINES

VETA systematically invests in new cutting-edge technologies to improve machine productivity and operational efficiency. To this end, VETA has recently acquired 3 high-end brakes machines that will significantly increase its metal fabrication capacity. 

VETA’S Managing Director Mr. Haris Veletakos has hailed this remarkable development, saying that “It is another step forward in our pursuit of excellence. We are committed to keep improving our operational performance by upgrading our fabrication services and employing new state-of-the-art technologies for our clients and partners who entrust us with their vision. VETA’s policy of continuing expansion and renewal maintains company’s main aim and competitive edge in precision sheet metal fabrication in international level.”

By adding three new brakes machines to its machinery list, one of the largest of its kind in Europe, VETA becomes a leading company in precision sheet metal manufacturing, currently owing 12 press brakes machines, 17 Bystronice laser cutting machines, 3 waterjet cutting machines and 4 robotic welding cells. See our full machinery  list.