Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
7/10/2019

THE ATHLETE'S FOOT ISTANBUL

Sport with style

Be your passion, live your style

During August 2019, VETA SA produced and installed furniture according to
The Athlete’s Foot new store concept in Marmara Park shopping center at Istanbul Turkey.

TAF is a global retailer for trendy athletic footwear and apparel, represented in 30 countries worldwide.
The store interiors embody a vintage feel that is still modern and modular,
designed to capture a pre-digital, traditional shopping experience that brings people back to the stores and allows them to interact with casual everyday products and brands firsthand.

We thank our partners in Istanbul for their trust and wish them a lot of success in their new sales area!

 

How we did it.

A dedicated team of VETA engineers have exclusively been involved in the project.
An in depth focus enabled us to intervene on systems of customers or furniture, in order to make them smarter, more cost effective and more machine intensive with the minimum intervention when it comes to serving the concept aesthetics.