Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
8/7/2019

REDECORATION OF OFFICES

In Veta sa, we believe that the working environment affects not only the employees’ attitude, but also their efficiency through its conformation and aesthetic. For this reason, we would like to proceed with the gradual redecoration of offices in cooperation with architexturestudio. In addition to the improvement of aesthetic and functionalism of our offices, the use of environmentally-friendly materials is our goal, which the team of architects that is going to do the redecoration needs to achieve. The optimal arrangement enables the appropriation of building and the workers’ daily activity.

Our next goal, which is associated with functionalism, is comfort. The proper installation of electrical and mechanic systems as well heating-refrigeration-ventilation equipment makes the working conditions ideal for the employees. Furthermore lighting is essential for optical comfort and salience of aesthetic of our offices. Sound absorption and soundproofing grievously contribute to decrease of noise making the working environment optimum.