Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
1/12/2017

ROTARY BRUSH FOR DEBURRING AND PROPER FINISH

Veta's policy of expansion and renewal maintains the company’s competitive edge in precision sheet metal fabrication.

The acquisition of new rotary brush for deburring by TIME SAVERS will significantly improve the laser cut finish as this machine solves a series of health and safety issues on a consistent basis.