Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
1/10/2016

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η VETA δεσμεύεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με τρόπο που να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι συνεπής με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η VETA πέτυχε υψηλότατη επίδοση 9,6/10 σε μια διαδικασία ανεξάρτητου ελέγχου από έναν διεθνή οργανισμό στα πλαίσια μιας Αναφοράς δεοντολογικού ελέγχου.

Με οδηγό τα 50 χρόνια εμπειρίας μας, το σύνολο των αξιών μας και βασιζόμενοι στον κώδικα δεοντολογίας των εταιρικών αρχών της VETA, η προσέγγισή μας όσον αφορά στην Εταιρική κοινωνική ευθύνη κατέχει κεντρική θέση στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση, με διαδικασίες οι οποίες αναθεωρούνται συνεχώς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ραγδαίες εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.